A MET-ről
HÍRARCHÍVUM
Kereső
Kapcsolat
Jogi nyilatkozat
Médiaajánlat, előfizetés
Állásajánlatok
 English
Hozzászólások
Előadás vázlatok

breitling watches

Konferenciák
MET-AJÁNLÁSOK
ENERGIA MŰHELY
Észak-Magyarországi
Ifjúsági Tagozat
Interdiszciplináris Tagozat
Távhő Tagozat
Összes esemény


Energia Műhely - Előadók szakmai önéletrajzai (9.)
Frissítve: 2013. április 13.
Alább olvashatók a 9. rendezvényünk előadóinak szakmai önéletrajzai.

Kis Zoltán


Tanulmányok:

1971-ben születtem Törökszentmiklóson. Általános iskolai tanulmányaim befejezése után 1990-ben szülővárosomban a Székács Elemér Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem. Továbbtanulva a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karán – Hódmezővásárhelyen – agrármérnök, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Karán – Szegeden - pedig mérnök-tanár diplomát szereztem 1996-ban. Ezt követően a Pannon Agrártudományi Egyetemen – Kaposváron - okleveles agrármérnökként, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészeti Főiskolai Karán – Kecskeméten - pedig növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szakmérnökként diplomáztam 1999-ben. 2003-ban a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara Európa Tanulmányok Szakán az okleveles Európa szakértő képesítést is megszereztem.

Pályafutás:

Tanulmányaim mellett 1997-ben kezdtem el dolgozni egy mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltató bt. Ágazatvezetőjeként Tiszaföldváron. 1999-ben a Tessedik Sámuel Főiskola mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai Karának Tájgazdálkodási Tanszékére kerültem, ahol főiskolai tanársegédi beosztásban oktatással, kutatással, tudományos munkák szerkesztésével, elemzésével, pályázatok összeállításával, szaktanácsadással foglalkoztam. 2004-ben a versenyszférába visszatérve egy mezőgazdasági részvénytársaság pályázati referenseként tevékenykedtem, majd 2005-től egy mezőgazdasággal, környezetvédelemmel, vas- és acélszerkezet gyártással, kereskedelemmel, szállítmányozással, ingatlanforgalmazással foglalkozó törökszentmiklósi székhelyű gazdasági társaság (középvállalkozás) kereskedelmi igazgatói munkakörét láttam el. 2010-től a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya Térségi Programok Osztályának osztályvezetőjeként a vidékfejlesztéshez kötődő, kiemelt, térségi, nemzeti és EU-s finanszírozású programok, illetve projektek előkészítését, bonyolítását, koordinációját irányítom.

2002 és 2006 között a közéletben is aktív szerepet vállaltam, Törökszentmiklós Város Önkormányzatának társadalmi megbízatású alpolgármestereként, illetve önkormányzati képviselőjeként is tevékenykedtem.


Dr. Fábián Zsolt

Tanulmányok:

1962-ben érettségiztem Budapesten, majd 1968-ban a BME Villamosmérnöki Karán villamosmérnöki diplomát szereztem. 1974-1975-ben 10 hónapos tanulmányúton voltam NSZK-beli Institut für Grundlagenforschung intézetben. 1976-ban német nyelvből nyelvvizsgát tettem. 1976 és 1978 között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mg. Gépész Karán Kutatói Szakmérnöki Képzésben vettem részt. 1979-ben ugyancsak a GATE Mg. Gépész Karán doktori vizsgát tettem. 1984-1986 között elvégeztem a MÉM Mérnök és Vezető-továbbképző Intézetének Vezető és Vezető utánpótlás - Képző tanfolyamát. 1988-ban elvégeztem a SZÁMALK 10 hónapos Mikroszámítógép-műszaki tanfolyamát. 2001-ben a tudományos és oktatási tevékenység elismeréseként a Szent István Egyetem címzetes egyetemi docens címet adományozott.

Pályafutás:

1962-ben egy évig a Híradástechnikai Ipari Kutató Intézetnél laboránsként, 1968-69-ben a NIM Országos Villamosenergia Felügyeletnél dolgoztam előadóként. 1969 és 1971 között az NDK-beli VEB Starkstrom-Anlagenbau vállalatnál dolgoztam ellenőrző mérnökként. 1971-től 1988-ig a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetnél, majd MÉM Műszaki Intézetnél dolgoztam tudományos munkatársként.  1988-tól 1990-ig a Szilasmenti MgTSZ Elektrotechnikai Ágazatán dolgoztam, ágazatvezető helyettesként. 

1990-től 2006-ig, majd 2010 és 2012 között Gödöllő Város alpolgármesteri feladatait láttam  el, 2004-től 2006-ig az EU Régiók Bizottságának tagja voltam. 2006 és 2010 között és 2013 év eleje óta szaktanácsadóként tevékenykedem a gödöllői önkormányzatnál, területem a turizmus és az energetika. 2006 óta betöltöm a Magyar Önkormányzatok Szövetsége főtitkári posztját, az önkormányzatok képviseletében tagja vagyok a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának.  A 2000 óta az önkormányzatisággal összefüggő kérdéseket oktatok a Szent István Egyetemen.


Dr. Barótfi István

Tanulmányok:  

Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles gépészmérnök (1967) szakmérnök (1972) egyetemi doktor (1974), MTA kandidátus (1985), habilitáció (1996). 

Pályafutás:

Munkahelyek: az ORION Villamossági Vállalat, BME, BDGMF, GATE, jelenleg Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Épületgépészet, Létesítmény-, és Környezettechnika Tanszék vezetője, egyetemi tanár.

Szakmai tevékenység: Épületgépészet, energetika, környezettechnika területén kutatás-fejlesztés-oktatás

Kutatási területek: Megújuló energiaforrások alkalmazása, háztartástechnika (Ökotropfológia), fűtési energiafelhasználás csökkentése, klimatizálás hőérzeti összefüggései. A kutatás eredményeiről és a szakterület oktatási feladataihoz több mint 200 publikáció.

Szakmai közélet területei (lényegesebbek): Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) Épületenergetikai Munkabizottság vezetője, ETE elnöke (1990-92), Magyar Biomassza Társaság ügyvezető elnöke (1989-2000), MTESZ Pest Megyei elnöke (1999-), Gazdasági miniszter Energetikai Tanácsadó Testületi tag (2002-08).


Kurunczi Mihály

Végzettség:

  • gépész üzemmérnök; szakokleveles közgazdász; felsőfokú energetikus

Pályafutás:

1978 - 1980.    technológus (HÓDGÉP Vállalat, Hódmezővásárhely)
1981 - 1989.    energiagazdálkodási vezető (Rákóczi MTSZ, Hódmezővásárhely)

1990 - 1991.    főmérnök (Hétvezér MTSZ, Pusztaszer)

1992 - 1997.    főenergetikus (Hódmezővásárhely Város)

1998 - 1999.    műszaki igazgató (Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt.)

1992 – 2007.   ügyvezető igazgató (GEOHÓD Kft.)

1999 - 2007.    ügyvezető (Hódmezővásárhelyi Távfűtő Kft.)

2003 - 2005.    ügyvezető (Thermalplus Kft. Zalaegerszeg)

2002 - 2003.    alelnök (Magyar Geotermális Egyesület)

2003-              elnök (Magyar Termálenergia Társaság)

2005-              ügyvezető (K-P Kontúr Kft.)

2006-              ügyvezető (BRUNNEN Hőtechnika Kft.)

Publicisztika:

Szakcikkek:

Energiagazdálkodás 2002; Környezetvédelem  2003; Vízellátás-csatornázás 2004; Gazdasági Tükörkép 2005; Magyar Építészet 2008; Nemzeti Érdek 2009- 2010; Zöldipar Magazin 2011-2012; Magyar Energetika 2013.

Főbb tanulmányok:

Szegedi Tudományegyetem geotermikus hőellátó rendszere;  Hmvhely. Fedett uszoda geotermikus hőellátása; A Földhő hasznosítása gyakorlati szemmel; A nyílt kútpáros hőszivattyú alkalmazása; Zalaegerszegi geotermikus közműrendszer; Visszasajtolás Pannon-homokkőbe; A makói geotermikus közműrendszer megvalósíthatósági tanulmánya; A Kakasszéki környezet rehabilitációs projekt megvalósíthatósági tanulmánya. Szegedi Vízművek kútjainak hőpotenciálja, hasznosíthatósági vizsgálata, előzetes megvalósíthatósági tanulmány; Mórahalmi termál kaszkádrendszer megvalósíthatósági tanulmánya (KEOP); A hódmezővásárhelyi geotermikus közműrendszer megvalósíthatósági tanulmánya (Északi Termálkör); A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat intézményei hőellátó rendszerének korszerűsítése, megújuló energia források bevonása, megvalósíthatósági tanulmánya; A szegedi geotermikus kaszkád rendszer megvalósíthatósági tanulmánya; A hódmezővásárhelyi távhő ellátó rendszer távvezeték hálózatának hatékonyság javítása, megvalósíthatósági tanulmány; A csongrádi geotermikus kaszkád rendszer megvalósíthatósági tanulmánya (KEOP); A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Intézményi biomassza hőellátás kialakítása” projekt megvalósíthatósági tanulmánya (KEOP); Szeged felsővárosi geotermikus kaszkád rendszer – az új fedett uszoda geotermikus hőellátása megvalósíthatósági tanulmánya; A kiskunmajsai geotermikus közműrendszer megvalósíthatósági tanulmánya; A makói geotermikus kaszkádrendszer megvalósíthatósági tanulmánya (KEOP).   


Varga László

1998. októbere óta vagyok a Zempléni Nagyközség, Taktaharkány polgármestere. 1994 és 1998 között ezen a településen önkormányzati képviselő voltam. Előtte közel 20 éven keresztül egy miskolci középiskolában tanítottam.

5 éve tagja vagyok a Magyar Tehetséggondozó Társaság választmányának – az országban egyetlen polgármesterként. Az elmúlt években településünk valamennyi intézménye megújult, korszerűsödött, a felújítások, bővítések közben mindig fokozott figyelmet fordítottunk az energiatakarékos megoldásokra: Az Óvodára és a Napközi Otthonra napkollektorok kerültek, az épületek szigetelve lettek, volt ahol áttértünk a drága gázfűtés helyett fafűtésre. 2013-tól ez a program folytatódik, több középületbe kondenzációs kazánok kerültek. Két intézményünket pedig faaprítékos kazánokkal fogjuk fűteni.

Önkormányzatunk – az országban egyedülálló módon – jelentős földvagyonnal rendelkezik, erdőket telepítünk, legelőket újítunk fel.

2009. március 9-én a Magyar Köztársaság Önkormányzati Minisztere az eredményes szakmai tevékenység elismeréséül a „KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” érdemjel bronz fokozatát adományozta részemre.

2010. szeptember 24-én vehettem át a Magyar Tehetséggondozó Társaság Választmányától a „TEHETSÉGEKÉRT” aranykitűző díjat a magyar tehetséggondozás terén végzett munkám elismeréseként.


meth István

Tanulmányok:

1983-ban Közlekedésépítő üzemmérnök diplomát szereztem a győri Széchenyi István Műszaki Főiskolán. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – London Business School of management képzésének a keretében MBA végzettséget szereztem 1999-ben. Angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Az angol nyelvet a nemzetközi vállalatoknál, melyeknél az elmúlt évtizedeket töltöttem, napi szinten használom. 2009-ben részt vettem az Oxford Leadership Academy programján Spanyolországban. Munkám során több nemzetközi management tréningen is volt alkalmam fejleszteni a tudásomat. A főbb területek voltak: leadership, Balanced Score Card, integration, marketing, sales, merge/change management.

Pályafutás:

2010 óta vagyok az ASA Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, valamint felelek a csoport leányvállalatainak a magyarországi tevékenységéért. 2005-től az AkzoNobel Zrt. elnök-vezérigazgatója voltam. Előtte nemzetközi vállalatoknál töltöttem be értékesítési és marketing vezetői pozíciókat. Pályám elején építésvezetőként felügyeltem főleg közműépítési projekteket.


Ádám Jenő

Végzettség:

  • általános agrármérnök

Pályafutás:

1965-1972: Mezősas Egyetértés MgTsz. – főállattenyésztő

1972-1973: Hajdúnánás MICSURIN MgTsz. - központi üzemegység vezető
1
974-1978: Berekböszörmény Petőfi és Május 1. MgTsz. - főagronómus - termelési főmérnök

1978-1990: Nádudvar KITE - takarmány és melléktermék (biomassza) hasznosítási ágazatvezető

1990-: KITE-Alfa Kft. Nádudvar

Biomassza hasznosítás gyermekkorom óta.


Varga István

Tanulmányok:

  • okleveles gépészmérnök, 1967, Budapesti Műszaki Egyetem vegyipari gépész szak

Pályafutás:

A Vízügyi Építő Vállalatnál automata fúrópajzs találmány tervezője. Amikor kiderült, hogy az új berendezés nem épülhet meg, 1970 őszétől önálló fogaskerék és csapágygyártó vállalkozást indít. A kisüzem 1983-tól családi GMK, majd kifejlődött a Metaplast Kkt., extra pontosságú fogaskerékgyártó üzem.

A ‘80-as évek első felében megalapítja az üzleti szolgáltatást nyújtó Mester Globus Vállalatot, több ismert nagyvállalkozó inkubátorát.

A MNB-ben felmerült lengyel vonatkozású deviza kérdés következményeként elvállalta és több száz magyar szakemberrel saját vállalkozásban építette Gdyniában a Germanica komphajót 1985 és 1987 között.

A hajóépítés alatt másokkal együtt létrehozta a Mentor Kisszövetkezetet, amely 1990-re a legnagyobb önálló alapítású magyar magáncég lett, a vállalatok rangsorában a 76. - a százmillió dolláros gépipari, élelmiszeripari exportjával. A cégcsoport holdingja a Figyelő szaklap szerint 1991-ben a legeredményesebb magyar vállalat. (E vállalkozások nem vettek részt a privatizációban. A csoport egyes cégei később elvesztették létjogosultságukat, mások átalakulva ma is aktívak.)

2009-ben előkészítette és megszervezte a Ha-Mi Összefogunk Európai Szövetkezetet Sopronban, az első magyar helyi pénz, a Kékfrank utalvány kibocsátására 2010-ben, majd részt vett a második ilyen utalvány, a Balatoni Korona létrehozásában és harmadikként  a Bocskai Korona bevezetésében 2012-ben.
Az Országgyűlés 2010-ben a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának tagjává választotta.

Az elmúlt két évtizedben közel száz pénzügyi, makrogazdasági cikke jelent meg napilapokban, folyóiratokban, illetve meghívásra az elmúlt évtizedben kétszáznál is több előadása hangzott el, konferenciákon és egyetemeken. Három nemzetstratégiai könyv társszerzője.


 
[ Nyomtatható változat ]
MET Közgyűlés alapszabály-módosítás miatt 2016. december 15-én
(2016. december 12.)
M E G H Í V Ó

A Magyar Energetikai Társaság közgyűlést tart a Magyar Mérnöki Kamara I. emeleti Tanácstermében (Budapest IX., Angyal u. 1-3.) 2016. december 15-én 14:00 órai kezdettel, amelyre tisztelettel meghívom.
Regisztráció: a helyszínen 13:30-tól.

A közgyűlés napirendje a következő:
1) A MET Alapszabály módosításának megvitatása, elfogadása
2) Szakmai előadás
3) Egyebek

A Közgyűlés a szavazati joggal rendelkezők 50%-a + egy fő jelenléte esetén határozatképes, ezért a Magyar Energetikai Társaság valamennyi tagjának szíves megjelenésére feltétlenül számítunk. Abban a nem várt esetben, amennyiben a fenti - szükséges számú - tag nem jelenik meg, úgy a Közgyűlés megtartására 2016. december 15-e napján 14:30 órai kezdettel ugyanazon a helyszínen, a fentiekkel azonos napirend szerint kerül sor, amely közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A MET Alapszabály módosító javaslata elérhető a hír címére kattintva. Tovább
XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferencia
(2016. július 12.)
A kolozsvári székhelyű Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 2016. október 6-9. között Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen szervezi meg a XVII. Energetika-Elektrotechnika (ENELKO) Konferenciát.
A konferencia meghirdetése, bővebb információk, jelentkezési lapok, valamint előadás bejelentő lapok a konferencia honlapján: http://enelko.emt.ro/ találhatóak. Előadók jelentkezését 2016. szeptember 1-ig, résztvevők jelentkezését 2016. szeptember 10-ig várják. Tovább
Energetikai Szakközgazdász képzés
(2016. július 12.)
A Budapesti Corvinus Egyetem ez évben is elindítja Energetikai Szakközgazdász képzését... Tovább
MET Közgyűlés jegyzőkönyve 2016 június 2
(2016. június 22.)
Tovább
MET Közgyűlés meghívó 2016 június 2
(2016. május 17.)
Tovább
Energia Műhely - 17. rendezvény
(2016. március 20.)
Kedves Kolléga Hölgy! Tisztelt Kolléga Úr!

A Magyar Energetikai Társaság (MET) szeretettel várja Önt Energia Műhely sorozatának tizenhetedik fórumára.

Témája: Településeink energiahatékonysági lehetőségei

Időpontja: 2016. április 6. szerda 14:00 óra

Helye: H-1101 Budapest, Expo tér 2., Expo Hotel Congress Terem (a BNV főbejáratánál)
Lejárt az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró verseny jelentkezési határideje


Október 25-e, vasárnap 24 óráig lehetett jelentkezni az I. Századvég – MET energetikai tanulmányíró versenyre.

Összesen 19 nevezést regisztráltunk: 16 egyéni és 3 csapat indulót. A jelentkezők többsége műszaki alap, vagy mesterszakos hallgató, azonban több – ettől eltérő – regisztráció is érkezett (kémia és jogász szakos illetve PhD-zó versenyzők).

Minden adott tehát a magas szakmai színvonalú, érdekes és sokszínű versengéshez!

● A következő fontosabb dátum: a pályamunkák leadási határideje, 2016 január 5. (x)
MAGYAR ENERGIA SZIMPÓZIUM 2015
(2015. június 26.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2015
(2015. május 22.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Közgyűlés jegyzőkönyve
MET-AJÁNLÁSOK

XV. ENERGIA MŰHELY
(2015. április 16.)
MET IFJÚSÁGI TAGOZAT KÖZGYŰLÉSE 2015
(2015. január 08.)
MET-KÖZGYŰLÉS 2014
(2014. február 11.)
Meghívó
Bevezető szakmai előadás
Megválasztott tisztségviselők
Közgyűlés jegyzőkönyve

MET Ifjúsági Tagozatának 2014-es Közgyűlése
(2014. január 20.)
Teljes hírarchívum
© Magyar Energetikai Társaság - Minden Jog Fenntartva. Design és programozás: deZign.hu